کارمند تادیات و خزانه - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارمند تادیات و خزانه د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارمند تادیات و خزانه
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 08/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: مدیریت عمومی مالی و محاسبه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
كنترول و نظارت از اجرای و طی مراحل دقیق درخواست های تادیاتی مطابق به قوانین، مقررات و طرزالعمل های موجود.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. انتقال پول از بانک به سیف خزانه و تحویل آن به اشخاص و ادارات مطابق اسناد قانونی مربوط.
 3. تسلیمی پول تضمین آفرها و تحویل آن به حساب عواید موقت شرکت انکشاف ملی در بانک.
 4. انتقال پول عواید و لیلام به وقت معین آن به خزانه در بانک.
 5. انتقال سرچکی ها و کاپی فورم (م۱۶) و کاپی آن به آمریت مالی و طی مراحل سایر اسناد مربوطه در بانک.
 6. همکاری با هیات خریداری حین خریداری های پرچون در بازار.
 7. چک و کنترول وسایل ضد حریق به منظور حفظ مسئون پول در خزانه.
 8. مهر و لاک دروازه های خزانه در حضور داشت هیئت توزیع
 9. بررسی و  کنترول چک های انتقالی که برای اجرا و تصفیه به بانک مرکزی ارسال میگردد.
 10. ترتیب وپیشنهاد نیازمندیهای اداره به مرجع مربوط جهت بهبود اجراآت کاری و رفع مشکلات بخش تحت اثر.
 11. ارسال فورم های (م-12) به منظور تطبیق با صورت حسابات بانکی به بخش های مربوط .
 12. اجرا کننده پلان های کاری مدیریت تادیات با هماهنگی مدیریت عمومی تادیات و خزانه.
 13. گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت بودجه، مدیریت مالی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس و یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.