مامور بېلانس - ریاست زراعتي وادي ننګرهار

1400-05-11

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مامور بېلانس د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مامور بېلانس
بست: 5
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست زراعتي وادي ننګرهار
د دندې ځای: ولایت ننګرهار
د دندې کود: HR/NVAC/NDC/22
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-05-11 - 1400-05-19
راپور ورکوول: مدیریت دفتر داری و بیلانس
راپور اخیستل: ندارد.
د دندې موخه / موخي:
ترتیب بیلانس ماهوار و سالانه شرکت در وقت وزمان معین مطابق به قانون و مقررات مالی و حسابی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. درج چک های وارده وصادره (صورت حساب کسه ) در فارمت بیلانس شیت.
 3. درج ارقام مصارف و عواید در بیلانس شیت با در نظر داشت کود های مشخص.
 4. درج موجودی اجناس و مصارف آن در فارمت بیلانس شیت .
 5. سنجش استهلاکات ماشین آلات و اجناس غرض درج در فورم های مخصوص .
 6. تامین ارتباط با بخش های کاری شرکت به منظور جمع آوری ارقام مصارف و عواید غرض ترتیب بیلانس .
 7. حصول اطمینان از سرمایه دورانی و جایداد های اساسی شرکت غرض ترتیب بیلانس .
 8. ترتیب بیلانس رابعوار و سالانه تصدی با همکاری مدیر بخش غرض ارائه به مقامات .
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت بودجه، مدیریت مالی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل پنج سال برای بکلوریا، سه سال برای فوق بکلوریا و یک سال برای لیسانس.
 3. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 6. مهارت های دیګر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 7. مطابق نیازمندی های بست.
نوټ:
.
ضمیمي:
.