انجنیر اکتشاف و جیولوجست - پروژه ذغال سنگ بلخاب

1402-01-08

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (2 بست) انجنیر اکتشاف و جیولوجست د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر اکتشاف و جیولوجست
بست: قراردادی
د بست شمېر: 2
اړوند ریاست / آمریت: پروژه ذغال سنگ بلخاب
د دندې ځای: سرپل ولسوالی بلخاب
د دندې کود: HR/NDC/BCD/09/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-01-08 - 1402-01-18
راپور ورکوول: بخش مربوطه
راپور اخیستل: کارمندان و کارکنان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
هدف وظیفه: پیشبرد امور بخش مربوطه، سهم فعال در تحقق برنامه های سروی ساحوی ذغال سنگ و ارزیابی و تحلیل معلومات جهت تطبیق پلان های جیولوجیکی ریاست غرض نیل آمدن به اهداف استراتیژیک اداره.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسولیت های وظیفوی

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 • تامین همکاری با بخش لابرتوار بمنظور تسریع پروسه تحلیل و تجزیه نمونه هائیکه در جریان سروی ها  جمع آوری میگردند.
 • همکاری دراجرای امور مقد ماتی غرض تقویت سروی ها و ارزیابی ها.
 • نظارت مستمر و حضور در محدوده اکتشافی.
 • تست ابتدایی ساحه معدن غرض تحلیل وضعیت معدن.
 • تهیه گزارشات ماهوار فعالیتها، ارایه تحلیلها و پیشنهادات به منظور اصلاح و بهبود در اجرای امور معدنکاری.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

   شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیل: داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: استخراج معادن جامد، اکتشاف معادن و سایر رشته های مرتبط، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و انواع جی پی اس.
 4. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 5. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 7. مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه