مدیریت تسهیل قرارداد ها - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت تسهیل قرارداد ها د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت تسهیل قرارداد ها
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 02/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: آمریت تدارکات ریاست ساختمانی هلمند
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
مدیریت و برنامه ریزی در راستای جمع آوری، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی بخش مربوطه، نظارت از سیستم دیتابیس وآرشیف وحمایت از روند طی مراحل عقد قرارداد ها با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوطه.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. مدیریت و برنامه ریزی در راستای طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی و خریداری های پرچون جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.
 3. حصول اطمینان از موجوديت بودجه منابع مالي برای انواع تدارک شامل پلان تدارکاتي غرض تسریع روند تدارکاتی بخش مربوطه.
 4. ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی ریاست غرض توحید و ترتیب  پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
 5. مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمانی واجناس از عقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهائی .
 6. برنامه ریزی جامع در راستای فراهم آوری تسهیلات در پروسه قرارداد امور تداکاتی اداره بعد از عقد قرارداد با شرکت ها.
 7. نظارت دقیق و حصول اطمینان از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 8. نظارت وحصول اطمینان از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.
 9. مدیریت تضمینات تدارکات در مطابقت به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات.
 10. مدیریت پرداخت ها به قراردادی طبق اسناد تقنینی مربوطه.
 11. اتخاذ تصامیم در راستای تحقق اهداف اداره و حصول اطمینان از اجرای پرداخت پول شرکت  ها  به وقت و زمان آن.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمومی، حقوق، مدیریت تدارکات و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.