معاونیت تخنیکی - ریاست فابریکه سمنت جبل السراج

1402-08-20

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) معاونیت تخنیکی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: معاونیت تخنیکی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست فابریکه سمنت جبل السراج
د دندې ځای: ولایت پروان
د دندې کود: HR/NDC/JCF/03/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-08-20 - 1402-08-27
راپور ورکوول: مقام ریاست
راپور اخیستل: بخش مربوطه
د دندې موخه / موخي:
مدیریت، نظارت از طرح، دیزاین و تطبیق پروژه های شامل پلان به منظور تحقق اهداف و برنامه های شرکت با منابع دست داشته.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. نظارت از طرح و دیزاین پروژه های ریاست فابریکات سمت جبل السراج.
 3. ترتیب، تحلیل و ارزیابی برنامه های پروژوی ریاست بادر نظرداشت اهداف استراتیژیک انکشافی شرکت.
 4. اولویت بندی پروژه ها غرض طرح و دیزاین و تطبیق آن در اسرع وقت .
 5. تحلیل و ارزیابی تمام پروپوزل های بخش انکشافی به منظور ارزیابی وموثر یت آن در بخش های مربوط .
 6. ارایه مشوره های مسلکی به بخش های تحت اثر در مورد نقشه های طرح شده از پروژه های تحت ساختمان .
 7. نظارت از کیفیت مواد ساختمانی در پروژه های تحت کار ریاست جهت حصول اطمینان.
 8. طرح و ترتیب پلان های آموزشی ارتقا ظرفیت کارمندان ریاست در سطح اداره و هماهنگی آن ریاست اداری و حمایوی دفتر مرکزی.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست.
 10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های:انجنیری جیولوجی، انجنیری معدن، انجنیری کیمیا، مدیریت انجینری و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حد اقل ۴ سال تجربه کاری مدیریتی، در بخش های انجینری برای لیسانس و ۲ سال برای ماستر
 3. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 4. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 5. تسلط به زبان های رسمی( پشتو  و دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 6. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.