انجنیر سروی - ریاست ساختمانی بنائی

1401-11-30

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر سروی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر سروی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی بنائی
د دندې ځای: ولایت نیمروز
د دندې کود: HR/NDC/BCD/04/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1401-11-30 - 1401-12-10
راپور ورکوول: مدیر پروژه
راپور اخیستل: از ساحه کار
د دندې موخه / موخي:
سروی تخنیکی پروژه ها ، تثبیت ارقام داده شده به ساحه کاری پروژه و از ساحه کاری پروژه به نقشه ، محاسبه احجام فعالیت های انجام یافته پروژه ها ، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به مدیر پروژه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. تحلیل دیتا و معلومات جمع آوری شده جهت سروی و تهیه سایت پلان پروژه ها.
 3. سروی تخنیکی و مقدماتی پروژه ها جهت دستیابی / توسط توتل استشن / Civil 3D Auto cat به ارقام تهیه شده از ساحه.
 4. نقطه گذاری ( پلات ) ارقام تهیه شده بعد از سروی بمنظور ترتیب پلان تفصیلی پروژه ها.
 5. تهیه و ترتیب نمودن سروی تخنیکی و برآورد ابتدایی و نهایی مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها به بخش های مربوط.
 6. تهیه نقشه، دراوینگ، کراس سیکشن و سایر مشخصات آن در مرحله ترتیب پرداخت های پروژه ها یا هدایت مدیر پروژه.
 7. تطبیق نقاط بدست آمده بوسیله آله (  GPS  ) به منظور تثبیت موقعیت پروژه های آب بالای نقشه.
 8. تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (   GIS  ) به منظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید.
 9. آشنایی کامل با سیستم (  GIS  ) و استفاده موثر در ساحه به منظور ترسیم گراف.
 10. تحقیقات روی معلومات به اساس مشخصات فضایی و غیر فضایی جهت درج در دیتابیس.
 11. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوط جهت تحقیق اهداف.
 12. ترتیب نمودن تمام معلومات سروی انجنیر برای تیم تخنیک پروژه.
 13. برآورد و تعین احجام فعالیت های کاری در آغاز ، جریان ، وختم پروژه .
 14. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول، جیودوزی، GIS و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۷ سال برای لیسانس و ۵ سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه