مدیریت دفتري وبیلانس - ریاست زراعتي وادي ننګرهار

1400-05-11

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت دفتري وبیلانس د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت دفتري وبیلانس
بست: 4
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست زراعتي وادي ننګرهار
د دندې ځای: ولایت ننګرهار
د دندې کود: HR/NVAC/NDC/21
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-05-11 - 1400-05-19
راپور ورکوول: آمریت مالی
راپور اخیستل: مامور لیجر و ژورنال، مامور دفتر داری، مامور طلبات و قروض
د دندې موخه / موخي:
نظارت و کنترول از ترتیب و تنظیم بیلانس شرکت و محسوبی ها ماهوار، سالانه در مطابقت با قوانین مالی و حسابی در وقت وزمان معین.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. حصول اطمینان از درج ارقام دقیق در بیلانس شیت با در نظر داشت مقررات داخلی و دیگر اصول پذیرفته شده بین المللی .
 3. کنترول از ترتیب بیلانس ربعوار وسالانه تصدی به منظور اطمینان.
 4. تعدیلات و تغیرات در تفصیل و تشریحات بیلانس شیت و اسناد حسابی تصدی.
 5. تحلیل و ارزیابی بیلانس نفع وضرر تصدی ، بیلانس اختتامیه وطی مراحل تائید آن .
 6. تحلیل صورت حسابات عواید و مصارف تصدی به منظور ترتیب بیلانس های ربعوار وسالانه.
 7. نظارت و مدیریت از ترتیب بیلانس ها و راپور دهی از آن به مقام ریاست و رهبری شرکت.
 8. گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت بودجه، مدیریت مالی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ده سال برای فوق بکلوریا، دو سال برای لیسانس و یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 7. مهارت های دیګر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 8. مطابق نیازمندی های بست.
نوټ:
.
ضمیمي:
.