مدیریت جمع آوری عواید - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت جمع آوری عواید د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت جمع آوری عواید
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 05/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: مدیریت عمومی عواید و پلان مالی ریاست ساختمانی هلمند
راپور اخیستل: کارمندان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
حصول اطمینان از تحصیل باقیات، طی مراحل اسناد جمع آوری عواید مطابق قوانین نافذه و اصول شرکت.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. تحریر مکاتیب ، تعرفه های بانکی سنجش عواید خالص و بازگشتی های معاشاتی
 3. وارسی وحصول اطمینان از صورت انتقال عواید شرکت که از طریق بخش عواید که به حساب شرکت انتقال میابد.
 4. تحریر مکاتیب اطمینانیه آویز ها ، عنوانی مراجع مربوط آن وتطبیق ژورنال یومیه عواید  به صورت حسابات
 5. ترتیب فورم عواید هفته وار و ماهوار به منظور داشتن یک احصائیه دقیق.
 6. ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن­های مربوطه غرض حفظ و نگهداری.
 7. ترتیب راپور عواید حاصل شده به بخش مربوطه غرض ترتیب بیلانس مفاد وضرر.
 8. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه .
 9. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
 10. کنترول از ترتیب فورم عواید هفته وار و ماهوار شرکت انکشاف ملی غرض ارسال به بخش های مربوطه .
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و ­تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت بازاریابی، مدیریت پولی و بانکداری و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.