فورمین - ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق

1401-07-18

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (3 بست) فورمین د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: فورمین
بست: قراردادی
د بست شمېر: 3
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق
د دندې ځای: زابل
د دندې کود: 4/022/HR/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1401-07-18 - 1401-07-29
راپور ورکوول: انجنیر ساحه/ انجنیر کنترول و کیفیت
راپور اخیستل: از ساحه کاری پروژه
د دندې موخه / موخي:
سهمگیری در تهیه نقشه ها مراقبت از پروژه تحت کار، راپور دهی به انجنیر ساحه / QC جهت اجرای بهتر و به موقع طبق اصول و مقررات اداره مربوطه.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. راپوردهی از پیشرفت کار پروژه به شکل روزانه ، هفته وار، ماهوار، ربع وار سالانه و همچنان انعکاس مشکلات ساحوی برای انجنیر ساحه .
 3. کنترول از جریان پروسه های کاری و راپوردهی بموقع برای انجنیر ساحه.
 4. حصول اطمینان از پروسه های تطبیق پروژه مطابق نقشه و لیست مشخصات.
 5. تهیه گزارش ساحوی و خانه پری فورم لیست مشخصات از چگونگی پیشرفت کار پروژه.
 6. نظارت ازکارهای کارگران غیر ماهر و مراقبت دوامدار از کیفیت کار پروژه.
 7. تطبیق پلان روزانه.
 8. تثبیت مواد مورد نیاز برای تطبیق در ساحه و همچنان حل مشکلات کارگران ماهر و غیر ماهر.
 9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. حد اقل سند تحصیلی ليسانس در یکی از رشته های انجنیری.
 2. داشتن توانایی اداره ، مدیریت ، پلانگذاری و سازماندهی
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه و برنامه های آفس
 4. تسلط به زبان های رسمی(پشتو ودری) و آشنایی (تحریروتکلم) با زبان انگلیسی
 5. داشتن مهارت های اساسی مسلکی (نوشتاری، گزارش نویسی ،هم آهنگی و ارتباطات)
نوټ:
.
ضمیمي:
.