آمریت مالی و حسابی - ریاست فابریکات سمنت غوری

1402-03-23

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) آمریت مالی و حسابی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: آمریت مالی و حسابی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست فابریکات سمنت غوری
د دندې ځای: ولایت بغلان
د دندې کود: HR/NDC/GCF/02/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-03-23 - 1402-04-03
راپور ورکوول: معاونیت اداری و مالی
راپور اخیستل: کارکنان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی و حسابی فابریکات سنت غوری جهت تحقق اهداف و برنامه ها.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. مدیریت امور محاسبوی فابریکه در مطابقت به قوانین نافذه جهت تأمین شفافیت و اصول حسابی.
 3. بررسی صورت طی مراحل اسناد محاسبوی، فورمه های حسابی ومحاسبه موجودی ها، جایدادها، معاملات حسابی، جبران خسارات فابریکه جهت تثبیت نتایج مؤثر وغیرمؤثر فعالیت های اقتصادی اداره.
 4. ایجاد، تطبیق و مدیریت سیستم آرشیف الکترونیکی در همکاری با بخش تکنالوژی معلوماتی جهت حفظ و نگهداشت اسناد مربوطه مالی و حسابداری.
 5. نظارت و مراقبت از اجرای حواله های مصارفاتی، معاشات، خریداری و جمع قید امور مربوط به خزانه دار ها.
 6. حصول اطمینان از اجرای به موقع معاشات، ضمایم و سایر امتیازات پولی کارکنان و کارمندان فابریکه.
 7. کنترول و نظارت از ترتیب بیلانس های حسابی، گزارشات، امور تحویلخانه ها، سنجش معاشات، تأدیات، تصفیه و تحصیلی، تخلفات مالی جهت تصحیح، رهنمایی و حصول اطمینان از آن.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت مالی و حسابی.
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و ­تجارت، اداره عامه، حسابداری، امور مالی و بانکداری و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حد اقل چهار سال تجربه کاری برای لیسانس ۲ سال برای ماستر .
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. تسلط به زبان های رسمی( پشتو  و دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 5. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 6. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه