کارمند عواید - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارمند عواید د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارمند عواید
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 06/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: مدیریت جمع آوری عمومی عواید
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
ترتیب و تنظیم تمام اسناد جمع آوری عواید ریاست ساختمانی هلمند.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. درج ذمت اشخاص انفرادی به دفتر مربوطه غرض داشتن یک احصائیه دقیق .
 3. تحریر تعرفه کرایه ها و تضمین اشخاص و باقیات آنان غرض ارسال به بانک
 4. ترتیب و تنظیم اسناد در کارتن­های مربوطه غرض حفظ و نگهداری.
 5. ارائه مشوره های مسلکی به منظور تسریع امور تحصیل باقیات .
 6. تنظیم و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
 7. حصول اطمینان از طی مراحل فورم پول هاي نقده وكسراتی وسنجش ان به رويت فورم هاي محسوبی.
 8. حصول اطمينان از تحصیل عواید در وقت وزمان معین آن .
 9. نظارت از جمع آوري معلومات در رابطه به اسناد تحصيلي پول هاي تحويلي معتمدين به بانك.
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت بودجه، مدیریت مالی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس و یک سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.