دریور - ریاست ساختمانی هلمند

1402-04-26

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (5 بست) دریور د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: دریور
بست: قراردادی
د بست شمېر: 5
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: ولایت بلخ پروژه کانال قوش تیپه
د دندې کود: HR/NDC/HCD/05/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-04-26 - 1402-04-29
راپور ورکوول: امر بخش
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
پیشبرد امور راننده گی با در نظر داشت قوانین ترافیک بمنظور عرضه خدمات ترانسپورتی .
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. فعال نگهداشتن موتر درهرنوع شرایط مطابق سجل که به وی محول میگردد.
 2. استفاده مسئولانه و مطابق به قانون و مقررات راننده گی از موتر مربوطه.
 3. نگهداری سالم و درست تمام بخش های موتر جهت استفاده موثر از واسطه و جلوگیری از استفاده گشت و گزار بی موجب.
 4. پیروی از قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده درست از واسطه  بمنظور جلوگیری از حوادث ترافیکی .
 5. استفاده ننمودن از وسایط دست داشته در اوقات رسمی به نفع شخصی وغیرمسیر شدن از مسیر تعین شده بمنظورجلوگیری از مصارف بیجاء و بی مورد .
 6. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش.
 7. ارایه گزارش نیاز مندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مسولین ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.
 8. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه موتر بعد از ترمیم و تجدید بخش های مربوط موتر.
 9. تأمین نظافت کامل واسطه غرض مصاب نشدن کارکنان به امراض .
 10. توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین غرض رفع مسولیت و نگهداری آن.
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن توانایی خواندن و نوشتن و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل پنج سال در بخش راننده گی
 3. داشتن جواز راننده گی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به زبان های رسمی (دری و پشتو) .
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه