آمریت تدارکات - ریاست زراعتي وادي ننګرهار

1400-05-09

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) آمریت تدارکات د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: آمریت تدارکات
بست: 3
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست زراعتي وادي ننګرهار
د دندې ځای: ولایت ننګرهار
د دندې کود: HR/NVAC/NDC/01
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-05-09 - 1400-05-19
راپور ورکوول: معاوینت مالي واداري
راپور اخیستل: مدیریت پلانگذاری و تثبیت نیازمندی، مدیریت تدارکات اجناس، مدیریت خدمات مشورتی و غیر مشورتی و مامور اداری
د دندې موخه / موخي:
مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات مرکزی، تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. مدیریت و نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 3. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
 4. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، طرزاالعمل ها، متحدالمال و سایر اسناد معیاری تدارکات.
 5. نظارت بر پروسه آفرگشایی و ارزیابی آفرها و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
 6. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.
 7. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات بلخصوص پیشنهاد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
 8. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تسهیلات در پروسه اعطای قرارداد.
 9. ارائیه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت.
 10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس،در یکی ازرشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره وتجارت، اداره و مدیریت، مدیریت تدارکاتی، حقوق،مدیریت عرضه خدمات، مدیریت لوژستیک و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره،مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. تسلط به زبان های رسمی( پشتو ودری) و آشنایی(تحریروتکلم) با زبان انگلیسی.
 5. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 6. مهارت های دیګر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره)
 7. مطابق نیازمندی های بست.
نوټ:
.
ضمیمي:
.