مدیر مالی - پروژه ذغال سنگ بلخاب

1403-03-22

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیر مالی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیر مالی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: پروژه ذغال سنگ بلخاب
د دندې ځای: ولایت سرپل ولسوالی بلخاب
د دندې کود: HR/NDC/BCD/03/024
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1403-03-22 - 1403-03-31
راپور ورکوول: بخش مربوطه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
بررسی، ترتیب، طی مراحل اسناد های طو تحویلی، تادیاتی و پیش پرداخت حواله های مصارفاتی، محسوبی و جمع آوری عواید در مطابقت با قانون.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

۱- طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده اداره.

۲ – طی مراحل اسنادهای تادیاتی و نقدی با معتمد نقدی مطابق به طرزالعمل های مالی.

۳- سنجش و محاسبه اسناد مصارفاتی و تطبیق اسناد با قراردادها و بل ها.

۴- کنترول و محاسبه ارقام بل‌ها با فرمایش و سایر اسناد های خریداری شده به منظور اطمینان.

۵- ترتیب، پروسس و طی مراحل اسنادهای مالی (عایداتی و مصارفاتی) مطابق به قانون و طرزالعمل های مالی.

۶- حفظ و نگهداری اسنادهای مالی الی ارسال آن به مرکز.

۷ – طی مراحل و ارسال اسناد وجه سردستی غرض تصفیه حساب به مرکز مطابق قانون و طرزالعمل های مالی.

۸- ترتیب فورم ۲۷ عواید هفته وار

۹- ترتیب فورم ۲۹ عواید ماهوار به منظور داشتن یک ارقام دقیق.

۱۰ – ترتیب و تنظیم ژورنال عایداتی و مصارفاتی غرض حساب گیری دقیق.

۱۱ – ارائه گزارش هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه و عند الضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای مربوطه

۱۲- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
  1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و ­تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت بازاریابی، مدیریت پولی و بانکداری و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
  2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
  3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
  4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
  5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
  6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.