انجنیر سرک - ریاست ساختمانی افغانی

1400-01-30

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (5 بست) انجنیر سرک د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر سرک
بست: قراردادی
د بست شمېر: 5
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل، پکتیا، هرات، کندهار، بلخ
د دندې کود: 17/021/HR/ACD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-01-30 - 1400-02-10
راپور ورکوول: آمر پروژه
راپور اخیستل: از ساحه کار
د دندې موخه / موخي:
طرح و دیزاین سرک مواصلاتی با در نظرداشت مشخصات تخنیکی ونورم های ملی وبین المللی جهت بدست آوردن اهداف شرکت انکشاف ملی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. ترتیب پلان های کاری ماهانه ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری آمریت مربوطه
 2. تهیه وترتیب دیزاین ونقشه های ابتدایی وتفصیلی سرکها، به شمول قطع ، پروفایلهای طولی وعرضی، جیومتری سرک، دیزاین گولائی ها، میلان سرک، پیاده روها، جویچه ها، پل وپلچکها ، طبقات مختلف وغیره.
 3. تهیه وترتیب احجام کندنکاری وپرکاری سرک
 4. تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی سرک ومواد ساختمانی.
 5. ترتیب مکس دیزاین برای طبقات مختلف سرک .
 6. سنجش ،تهیه وترتیب بل احجام کارو قیمت پروژه.
 7. نظارت وکنترول ازتطبیق درست دیزاین ها و ارزیابی نمونه های موادساختمانی وآزمایشات انجینری.
 8. حفظ اسناد تخنیکی ونقشه های انجینری پروژه های سرک درسافت وهاردکاپی.
 9. تهیه تمامی اسناد پروژه مطابق اصول و مقرارت ریاست ساختمانی مربوطه.
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سرک سازی و انجنیری سیول و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۳ سال برای لیسانس ۲ سال برای ماستر .
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 7. داشتن مهارت های اساسی مسلکی (نوشتاری ، گزارش نویسی ، هم آهنگی و ارتباطات)
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه