انجنیر برآورد ساحوی و مرتب کننده انوایس ها - ریاست ساختمانی خانه سازی

1402-08-03

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر برآورد ساحوی و مرتب کننده انوایس ها د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر برآورد ساحوی و مرتب کننده انوایس ها
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی خانه سازی
د دندې ځای: ولایت کابل
د دندې کود: HR/NDC/HCC/07/23
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-08-03 - 1402-08-08
راپور ورکوول: آمر پروژه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
نظارت از امور قیمت گذاری و احجام کاری پروژه، سنجش و براورد های تعمیرات برویت نقشه های انجنیری و مهندسی و اصل ساحه جهت شفافیت امور
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیت های وظیفوی:

 • حصول اطمینان از مطابقت احجام کاری با نقشه ها، و مشخصات تخنیکی پروژه ها؛
 • سروی و تثبیت احجام و مقدار بکار رفته در قسمت های مختلف پروژه و احجام استرکچرهای پروژه؛
 • برآورد مواد مورد ضرورت برای پروژه، تطبیق نقشه و سنجش احجام کارشده در پروژه های ساختمانی؛
 • برآورد احجام اضافه کاری، کم کاری و تثبیت و برآورد احجام کار اضافی پروژه نظر به ضرورت ساحوی؛
 • نظارت و بررسی از ترتیب برآورد اول و ثانی غرض محاسبه و سنجش مصارف امورات انجام شده در پروژه؛
 • محاسبه و برآورد احجام کار شده و ترتیب انوایس های برای شرکت های قراردادی و مالک پروژه.
 • ترتیب و تنظیم اسناد و مشخصات تخنیکی معیاری پروژه ها و ارایه خدمات موثر در زمینه؛
 • ارائه گزارش های ساحوی به شکل روزانه/ماهانه/سالانه به آمر پروژه.

 

 

مهارت های تخنیکی:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های AutoCAD, EXCEL, Quick Book, Access
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط تحصیلی و تجارب کاری :

 • رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول و  به رجات بلندتر در رشته‌های فوق ترجیح داده می‌شود؛
 • تجربه کاری:داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل چهارسال  در پروژه های بزرگ ساختمانی تعمیرات؛
نوټ:
.
ضمیمي:
.