تکنیشن جوتکنیکل - ریاست نظارت و ارزیابی

1403-03-20

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) تکنیشن جوتکنیکل د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: تکنیشن جوتکنیکل
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست نظارت و ارزیابی
د دندې ځای: ولایت بلخ پروژه کانال قوش تیپه
د دندې کود: HR/NDC/MED/04/24
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1403-03-20 - 1403-03-22
راپور ورکوول: بخش مربوطه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
اجرای آزمایشات بخش جیوتکنیکل با مطابقت ستندرد های ملی و بین المللی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 • ترتیب پلان کاری برای اجرای آزمایشات لابراتواری.
 • آماده نمودن وسایل و تجهیزات لابراتوار غرض آخذ نمونه و اجرای ازمایشات.
 • اخذ نمونه های مواد ساختمانی از ساحات مختلف و انتقال مصؤن آن به لابراتوار جهت اجرای آزمایشات مورد نظر.
 • اجرای آزمایشات مختلف النوع جیوتکنیکل در لابراتوار مطابق ستندرد های ملی بین االمللی.
 • اجرای آزمایشات ساحوی جیوتکنیکل مطابق ستندرد های ملی و بین المللی.
 • حصول اطمینان از فعال بودن وسایل و تجهیزات آزمایشات.
 • ترتیب و تنظیم مقدمات آزمایشات لابراتواری.
 • ثبت نتایج آزمایشات در دیتابیس مورد نظر.
 • پاک کاری وسایل لابراتواری و لابراتوار بعد از ختم پروسه آزمایشات لابراتواری.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش لابراتوار جهت تحقق اهداف آمریت لابراتوار.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمریت لابراتوار مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

حد اقل دارای سند فوق بکلوریا و یا یکی از رشته های مرتبط به وظیفه.

تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای فوق بکلوریا و یک سال برای لیسانس.

 • آشنایی با ستندرد های ( ASTM, AASHTO, ISO, BS, IS ).
 • داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 • داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد، حسن سیرت و شهرت نیک.
 • تسلط به  زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 • مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.