انجنیر لابراتوار - ریاست ساختمانی بنائی

1401-12-14

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجنیر لابراتوار د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر لابراتوار
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی بنائی
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: HR/NDC/BCD/07/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1401-12-14 - 1401-12-24
راپور ورکوول: مدیریت عمومی لابراتوار
راپور اخیستل: تکنیشن لابراتوار و هلپر تکنیشن
د دندې موخه / موخي:
کنترول، چک و حصول اطمینان از تست مواد ساختمانی طبق مشخصات تخنیکی و نورم های ملی و بین المللی ، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه .
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
  1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره؛
  2. کنترول از آزمایشات مواد ساختمانی ، ثبت نتایج آن ، جهت تصمیم گیری برای بهبود کیفیت کار طبق مشخصات مورد نظر و نورم های ملی و  بین المللی؛
  3. نظارت و کنترول حین اجرای تست ها؛
  4. حصول اطمینان از فعال بودن وسایل و تجهیزات آزمایشات؛
  5. ترتیب و تنظیم آزمایشات لابراتواری؛
  6. کنترول و چک فعالیت های ساحوی مرتبط به لابراتوار
  7. ثبت نتایج آزمایشات در دیتابیس مورد نظر؛
  8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛
  9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست؛
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: حد اقل داری سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های انجینری ساختمانی، انجنیری تکنالوژی، و انجنیری لابراتوار و به درجه های بالاتر ارجحیت داده می شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر؛
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی؛
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد، حسن سیرت و شهرت نیک؛
 5. تسلط به  زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 6. مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه