مدیریت لابراتوار - ریاست فابریکه سمنت جبل السراج

1402-08-20

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) مدیریت لابراتوار د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: مدیریت لابراتوار
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست فابریکه سمنت جبل السراج
د دندې ځای: ولایت پروان
د دندې کود: HR/NDC/JCF/02/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-08-20 - 1402-08-27
راپور ورکوول: آمر مربوطه
راپور اخیستل: بخش مربوطه
د دندې موخه / موخي:
رهبری، مدیریت، نظارت، کنترول و تنظیم امور بخش مربوطه جهت تحقق اهداف اداره.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. بلدیت کامل با استفاده از وسایل لابراتوار.
 3. مدیریت و نظارت از امور حفظ لابراتوار.
 4. کنترول و نظارت از امور لابراتوار غرض تثبیت کمیت، نوعیت و کیفیت.
 5. نظارت از طی مراحل نمودن راپور رسیدات تکت های توزیع در پرتو قانون به اسرع وقت.
 6. نظارت و کنترول از صورت تطبیق به موقع پلان های مرتبه.
 7. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته: تکنالوژی کیمیاوی و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.