کارشناس پلان مالی - ریاست ساختمانی هلمند

1400-02-01

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) کارشناس پلان مالی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: کارشناس پلان مالی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند
د دندې ځای: کابل
د دندې کود: 07/021/HRC/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-02-01 - 1400-02-12
راپور ورکوول: مدیریت عمومی عواید و پلان مالی
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
تنظیم، نظارت و ارزیابی عملکرد های ظرفیت مالی و سیستم سازی معلوماتی آن جهت بهبود و ارایه خدمات به موقع و با کیفیت
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. ارزیابی عملکرد واحد مالی با توجه به بررسی ها ونتایج گزارش های مالی و ارایه گزارش به بخش مربوطه.
 3. تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی برای تعین ستراتیژی ها ، دستیابی به اهداف مالی اداره.
 4. ارزیابی دوامدار سیستم ها، روش ها و احتمالات مرتبط با امور مالی و اعلام نقاط قوت وضعف اجرایی موجود در سیستم مالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی به موقع در بخش سیستم مالی.
 5. حصول اطمینان ازاینکه عملکرد سیستم معلوماتی مالی درمطابقت با پلان شرکت انکشاف ملی صورت میگیرد.
 6. ارایه مشوره در طرح وتطبیق پالیسی های مناسب خدمات به منظور بهبود امورمالی سیستم معلوماتی مالی.
 7. همکاری تخنیکی وارایه مشوره به آمرین مالی بخش ها وتدویر جلسات وسیمینارهای آموزشی جهت یادگیری ویاددهی سیستم معلوماتی مالی درصورت نیاز.
 8. ارزیابی و تعیین وضعیت مالی شرکت ازطریق بررسی، تائید و نهایی ساختن گزارشات مالی در معلوماتی مالی.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش.
 10. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، اداره و ­تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت بازاریابی، مدیریت پولی و بانکداری و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. تسلط به زبان های رسمی( پشتو  و دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 5. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
.