آمریت اداری و خدمات - ریاست فابریکات سمنت غوری

1402-03-23

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) آمریت اداری و خدمات د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: آمریت اداری و خدمات
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست فابریکات سمنت غوری
د دندې ځای: ولایت بغلان
د دندې کود: HR/NDC/GCF/01/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-03-23 - 1402-04-03
راپور ورکوول: معاونیت اداری و مالی
راپور اخیستل: کارکنان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
رهبری، مدیریت، نظارت و تنظیم تمام امور اداری و خدمات فابریکه سمنت غوری و ترتیب طرح های اداری و خدمات جهت نیل آمدن به اهداف اداره.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. تهیه پلان های اداری، منابع بشری، محاسبه جنسی، املاک، خدمات و تکنالوژی معلوماتی و حصول اطمینان از تطبیق آن.
 3. نظارت و کنترول موثر امور و فعالیت های تمام شعبات.
 4. ترتیب، توسعه و مرور سیستم اداری، پالیسی ها و طرح ها.
 5. تطبیق اسناد تقنینی، پالیسی ها، رهنمود ها، طرزالعمل ها و سایر موارد معرفی شده از سوی شرکت انکشاف ملی.
 6. تأمین عرضه خدمات هرچه بهتر به کارمندان ریاست مربوطه.
 7. توضيح دادن رهنمود ها و اهداف به کارکنان در مورد مراقبت مؤثر و نگهداری تعميرات، تجهيزات و محلات کاری .
 8. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت از ساختمان اداره و سیستم های موجوده و فعال نگهداشتن آن.
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

 

 1. شرایط تحصیلی: حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس، در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمومی، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مدیریت منابع و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس و دو سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. تسلط به زبان های رسمی( پشتو  و دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 5. داشتن اهلیت و شایستگی ، حسن سیرت، تعهد به کار و شهرت نیک.
 6. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه