انجینر کنترول کیفیت (QC) پروژه - ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق

1401-07-18

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (1 بست) انجینر کنترول کیفیت (QC) پروژه د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجینر کنترول کیفیت (QC) پروژه
بست: قراردادی
د بست شمېر: 1
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی هلمند/ آمریت تطبیق
د دندې ځای: زابل
د دندې کود: 2/022/HR/HCD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1401-07-18 - 1401-07-29
راپور ورکوول: مدیر پروژه
راپور اخیستل: کارکنان تحت اثر
د دندې موخه / موخي:
نظارت از کنترول کیفیت ساخت و ساز پروژه ها مطابق نقشه ، بل احجام ، مشخصات تخنیکی و نورم های ملی و بین المللی ، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به مدیر پروژه جهت بهبود و موثریت امورفعالیت های کاری پروژه .
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه از بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی  پروژه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. نظارت از اجرات آزمایشات مواد ساختمانی ، ثبت نتایج آزمایشات مواد ساختمانی ، جهت تصمیم گیری برای بهبود کیفیت کارو کنترول کیفیت برویت نقشه ، بل احجام کاری و مشخصات تخنیکی پروژه و نورم های ملی و  بین المللی؛
 3. نظارت از مواد و وسایل (تجهیزات ) ساختمانی به منظور تطبیق معیارها ومشخصات تخنیکی جهت کیفیت پروژه ها؛
 4. طرح پلان کنترول کیفیت (QC) پروژه؛
 5. تقاضای رسمی هماهنگی تطبیق کنترول از کیفیت پروژه ها با سایر مسوولین پروژه بمنظور موثریت کیفیت پروژه ها؛
 6. تطبیق پلان عملی نظارت و ارزیابی بمنظور کنترول موثریت کیفیت پروژه ها؛
 7. طرح و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش کنترول کیفیت جهت بهبود و موثریت امور؛
 8. ارایه طرح های علمی در مورد بهبود کیفیت تطبیق پروژه ها، شیوه تطبیق ، زمان و مکان جهت پایان آوردن سطح مصرف و کیفیت بالا؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛
 10. ترتیب و تنظیم سب میتل به اساس نقشه ،احجام و مشخصات تخنیکی و تطبیق میکس دیزاین های کانکریت مطابق مشخصات نورم های ملی و بین المللی؛
 11. ترتیب اسناد QC با هماهنگی بخش QA .؛
 12. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری هایدرو تخنیک و انجنیری سیول و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل هفت سال برای لیسانس و ۵ سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 7. داشتن مهارت های اساسی مسلکی (نوشتاری، گزارش نویسی ،هم آهنگی و ارتباطات)؛
نوټ:
.
ضمیمي:
.