انجنیر ایمنی - پروژه ذغال سنگ بلخاب

1402-01-08

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (10 بست) انجنیر ایمنی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر ایمنی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 10
اړوند ریاست / آمریت: پروژه ذغال سنگ بلخاب
د دندې ځای: سرپل ولسوالی بلخاب
د دندې کود: HR/NDC/BCD/06/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-01-08 - 1402-01-18
راپور ورکوول: آمر مربوطه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
هدف وظیفه: پیشبرد امور معدن با در نظر داشت شرایط ایمنی و اخذ تدابیر ایمنی به منظور جلوگیری از وقوع حادثات در معادن غرض نیل آمدن به اهداف استراتیژیک شرکت انکشاف ملی.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح پلان ایمنی معادن به منظور جلوگیری از وقوع حادثات در معادن.
 3. بررسی همه روزه از نقاط کاری معدن قبل از رفتن کارگران به ساحه کاری داخل معدن
 4. اندازه گیری همه روزه هوا و گازات داخل معدن
 5. ارائه مشوره های سودمند ایمنی به منظور داشتن ساحات ایمنی در ساحات مختلف معادن.
 6. تکمیل و ارسال دیزاین فرمایشات محیط ایمنی در معادن.
 7. آموزش تدابیر ایمنی به تمام کارگران و کارمندان معادن.
 8. نظارت از استفاده موثر وسایل ایمنی توسط کارگران و کارمندان.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیلی: داشتن درجه تحصیلی حداقل لسانس در یکی از رشته‌ های: انجنیری معادن و جیودیزی، انجنیر سیول، انجنیر ساختمان و به درجه بالاتر تحصیلی ارجحیت داده می‌شود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لسانس و یک سال برای ماستر.
 3. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه(سافت ویرهای دیزاین، AutoCAD  وCivil 3D).
 4. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 5. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 7. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه