انجینر سروی - ریاست ساختمانی افغانی

1400-01-30

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (5 بست) انجینر سروی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجینر سروی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 5
اړوند ریاست / آمریت: ریاست ساختمانی افغانی
د دندې ځای: کابل، پکتیا، هرات، کندهار، بلخ
د دندې کود: 18/021/HR/ACD/NDC
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1400-01-30 - 1400-02-10
راپور ورکوول: آمر پروژه
راپور اخیستل: از ساحه کاری
د دندې موخه / موخي:
سروی تخنیکی پروژه ها ، تثبیت ارقام داده شده به ساحه کاری پروژه و از ساحه کاری پروژه به نقشه ، محاسبه احجام فعالیت های انجام یافته پروژه ها ، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به مدیر پروژه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:
 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. تحلیل دیتا و معلومات جمع آوری شده جهت سروی و تهیه سایت پلان پروژه ها.
 3. سروی تخنیکی و مقدماتی پروژه ها جهت دستیابی / توسط توتل استشن / Civil 3D Auto cat به ارقام تهیه شده از ساحه.
 4. نقطه گذاری ( پلات ) ارقام تهیه شده بعد از سروی بمنظور ترتیب پلان تفصیلی پروژه ها.
 5. تهیه و ترتیب نمودن سروی تخنیکی و برآورد ابتدایی و نهایی مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها به بخش های مربوط.
 6. تهیه نقشه ها نظر به تقاضا ها به منظور تثبیت موقعیت پروژه ها.
 7. تطبیق نقاط بدست آمده بوسیله آله ( GPS  ) به منظور تثبیت موقعیت پروژه ها بالای نقشه.
 8. تهیه و ترتیب نقشه های جغرافیایی به اساس چارت و جدول به منظور مقایسه.
 9. تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (   GIS  ) به منظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید.
 10. آشنایی کامل با سیستم (  GIS  ) و استفاده موثر در ساحه به منظور ترسیم گراف.
 11. تحقیقات روی معلومات به اساس مشخصات فضایی و غیر فضایی جهت درج در دیتابیس.
 12. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوط جهت تحقیق اهداف.
 13. ترتیب نمودن تمام معلومات سروی انجنیر برای تیم تخنیک پروژه.
 14. برآورد و تعین احجام فعالیت های کاری در آغاز ، جریان ، وختم پروژه .
 15. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):
 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول، جیودوزی، GIS و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۴ سال برای لیسانس و ۳ سال برای ماستر.
 3. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 4. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 5. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 6. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه