انجنیر سروی - پروژه ذغال سنگ بلخاب

1402-01-08

د ملي پراختیا شرکت کار اهل کارته د سپارلو په موخه، په تعداد د (5 بست) انجنیر سروی د غوره، ښو او وړو کسانو د ګومارنې په موخه د آزادې سيالۍ له لارې اعلان ته سپاري.

په شرایطو برابر لیواله غوښتونکي کولی شي چې خپل غوښتونلیکونه په انلاین توګه د ملي پراختیا شرکت د ګمارنې سیسټم د ( د غوښتنلیک ثبتونې فورم) لینک له لاری خپل غوښتنلیکونه راولیږي.

د غوښتنې پر مهال د یاد بست د دندې کود مطابق خپله دنده د غوښتنلیک ثبتونې فورم په اړونده برخه کې وټاکئ.

د بست / دندې معلومات:
د دندې عنوان: انجنیر سروی
بست: قراردادی
د بست شمېر: 5
اړوند ریاست / آمریت: پروژه ذغال سنگ بلخاب
د دندې ځای: سرپل ولسوالی بلخاب
د دندې کود: HR/NDC/BCD/08/023
د اعلان د شروع او پای نیټه: 1402-01-08 - 1402-01-18
راپور ورکوول: آمر مربوطه
راپور اخیستل: ندارد
د دندې موخه / موخي:
هدف وظیفه: سروی نمودن و تنظیم امور فعالیت های سروی مارکشیدری معادن مطابق مشخصات تخنیکی و نورم های ملی و بین المللی در بخش مربوطه غرض نیل آمدن به اهداف اداره.
په دنده پوری تړلی مسؤلیتونه:

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
 2. مطالعات و اندازه گیری ساحات با استفاده از وسایل انجنیری و ترتیب نقشه.
 3. ترتیب نقشه های زیرزمینی معادن
 4. محاسبه و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح و انتخاب طرح های مناسب، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار.
 5. نقطه گذاری ( پلات ) ارقام تهیه شده بعد از سروی بمنظور ترتیب پلان تفصیلی.
 6. تطبیق نقاط بدست آمده بوسیله آله ( GPS  ) به منظور تثبیت موقعیت.
 7. تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (   GIS  ) به منظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید.
 8. ارائه معلومات و ارقام جمع آوری شده به آمرین ذیصلاح جهت اخذ تصامیم لازم.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوط.
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات سپرده میشود.
د ګمارنی شرایط (د زده کړو کچه او کاري تجربي):

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لسانس در یکی از رشته های: جیودیزی، GIS و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل سه سال برای لسانس و یک سال برای ماستر.
 3. دسترسی کامل به تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) تسلط کامل به AutoCAD Civil 3dتوتال استیشن و لیول GPS- و ترتیب توپوگرافی پلان ها
 4. داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
 5. داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
 6. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 7. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
نوټ:
.
ضمیمي:
      ضمیمه